Vzhľad mačky

VZHĽAD MAČKY


Mačka domáca patrí svojím zoologickým zariadením medzi malé mačkovité šelmy. Jej telo je pretiahnuté na pomerne nízkych nohách s krátkym krkom a širokou hlavou, stredne dlhým chvostom a krátkou, rovnou a priliehavou srsťou. U ušľachtilých plemien mačiek sú však zámerne výšľachtené niektoré odlišné telesné tvary a znaky.

Pružnosť
pružnosťMačka má najelastickejšie telo zo všetkých zvierat.Chrbát alebo chrbticu držia pokope svaly(nie väzivo ako u človeka),vďaka ktorým má mačka taký pružný chrbát.Tvar ramenného kĺbu jej umožnuje pohybovať sa prednou labkou takmer do všetkých smeroch.
Mačka má až o 26 svalov viac ako človek.Na rozdiel od človeka nemá kľúčnu kosť.Namiesto nej má iba časť tkaniva kľučnej kosti, umiestneného hlboko v hrudnom svale.Úplne vyvinutá kľúčna kosť by mačke rozšírila hruď,znemožnila by jej preliezať cez úzke otvory a podstatne skrátila dĺžku jej kroku. Kľúčna kosť umožňuje človeku dvihať predlaktie.Nakoľko nik nežiada od mačky aby robila tento pohyb,nepotrebuje preto túto kosť navyše.

Mozog
Iste si viete predstaviť, že časti mačacieho mozgu spojené so zmyslami sú dobre vyvinuté ,veď mačka je skúsený poľovník ,ktorý sa musí spoliehať na svoj detekčný mechanizmus.Na druhej strane inteligenčné oblasti vo frontálnych lalokoch sú oveľa jednoduchšie ako u primátoch ,napr. opíc a ľudí alebo u iných vysoko inteligenčných zvierat ,napriklad u delfínov.

Zuby a lebka
špičiakyMačka má dvadsaťštyri mliečných a tridsať stálych zubov,šestnásť v hornej čeľusti a štrnásť v sánke.Patria k nim aj očné zuby, čiže špičiaky na hryzenie a zvláštne ako žiletka ostré karnasiálne stoličky na sekanie mäsa.Očné zuby divých zvierat sú hlavne na zabíjanie. Aby mačacie zahryznutie bolo čo najsilnejšie, mačka má kratke, masívne čeľuste ,ktoré ovládajú silné svaly,vychádzajúce zo zosilnených oblúkov kosti, ktorá je strategicky umiestnená na lebke.
Lebka je pozoruhodná aj veľmi dobre vyvinutými kostnými štruktúrami, medzi ktoré patria aj veľké sluchové dutiny (echové komory). Zvyšujú mačaciu citlivosť sluchu do tej miery ,že mačka počuje aj také jemné zvuky ako dupotanie myši alebo šuchotanie vtáka medzi lístim.